Arquivo da categoría: Accidentalidade laboral

ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS

QUE SON OS ACCIDENTES DE TRABALLO?

Enténdese por Accidente de Traballo “toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión do traballo que execute por conta allea”. (Texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social do 20 de xuño de 1994). Seguir lendo

Comentarios desactivados en ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS

Arquivado en Accidentalidade laboral

Responsabilidades do empresario nos accidentes laborais

Os empresarios como responsables das consecuencias derivadas dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais, deben asegurar estes riscos mediante un seguro obrigatorio das continxencias profesionais con unha Mutua Patronal de accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais ou ben a través do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) cunha Mutualidade
Xeneral de Traballadores por conta allea. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Responsabilidades do empresario nos accidentes laborais

Arquivado en Accidentalidade laboral