Arquivo da categoría: Conciliación

CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL


Permisos retribuídos

Logo de aviso e xustificación posterior á empresa poderás ausentarte do traballo, con dereito a remuneración e subsistencia tanto da alta na Seguridade Social como da obriga a cotizar, por motivos familiares e polo tempo seguinte: Seguir lendo

Comentarios desactivados en CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Arquivado en Conciliación

Reducións de xornada

Tes dereito a unha redución de xornada, sen perdida de retribución durante a época de lactación dos fillos ou durante etapas de hospitalización. Se ademais necesitas de máis tempo do establecido por estes motivos, pódese solicitar unha maior redución de xornada proporcional da retribución. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Reducións de xornada

Arquivado en Conciliación

Suspensión do contrato de traballo

Refírese a aquelas circunstancias na que quedas exonerado das obrigas recíprocas de traballar e remunerar o traballo, pero con reserva do posto de traballo. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Suspensión do contrato de traballo

Arquivado en Conciliación

Excedencias por motivos familiares

Supoñen a suspensión de contrato de traballo sen dereito a remuneración nas seguintes circunstancias e por determinados tempos: Seguir lendo

Comentarios desactivados en Excedencias por motivos familiares

Arquivado en Conciliación

Outras medidas de protección á familia

Protección fronte ao despido.

– Despedimentos nulos nos períodos de suspensión do contrato de traballo por maternidade/paternidade ou risco durante o embarazo; nos casos de traballadoras embarazadas, mesmo durante o período de proba.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Outras medidas de protección á familia

Arquivado en Conciliación