Arquivo da categoría: Contratos de Traballo

TIPOS DE CONTRATO DE TRABALLO


Na actualidade existen 15 tipos de contrato, pero este é un número relativo que cambia en función das novas leis: Seguir lendo

Comentarios desactivados en TIPOS DE CONTRATO DE TRABALLO

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato indefinido

É todo contrato que concerta a prestación de servizos por un tempo ilimitado.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato indefinido

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato de fixos-discontinuos

É o que se realiza para traballos que son fixos pero non se repiten en determinadas datas, producindo descontinuidade no tempo. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato de fixos-discontinuos

Arquivado en Contratos de Traballo

Contratación de minusválidos

Esta modalidade foi creada para facilitar a integración laboral das persoas con minusvalidez. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contratación de minusválidos

Arquivado en Contratos de Traballo

Contratos para o fomento da contratación indefinida

Teñen como obxectivo facilitar o emprego estable para traballadores desempregados e aqueles suxeitos a unha relación laboral de carácter temporal.

Traballadores que poden ser obxecto deste tipo de contrato:
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contratos para o fomento da contratación indefinida

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato para a formación

Este contrato ten como finalidade a adquisición de formación teórico-práctica necesaria para a realización axeitada dun traballo que requira algún tipo de cualificación ou certificación. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato para a formación

Arquivado en Contratos de Traballo

Contratos en prácticas

Serven para facilitar as prácticas profesionais aos traballadores con título universitario ou formación profesional de grao medio ou superior, e mesmo outros títulos, sempre e cando estean recoñecidos oficialmente como equivalentes e que habiliten para o exercicio profesional. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contratos en prácticas

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato temporal para desempregados en situación de exclusión social

O obxectivo é fomentar a contratación daqueles traballadores en situación de exclusión social, que están desempregados. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato temporal para desempregados en situación de exclusión social

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato de obra ou servizo determinado

É aquel que se asina para a realización dunha obra ou servizo e a duración do cal sexa incerta. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato de obra ou servizo determinado

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato eventual por circunstancias da producción

Celébrase para responder ás esixencias do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos, que xorden na empresa, nun momento determinado.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato eventual por circunstancias da producción

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato de interinidade

Este contrato ten como finalidade substituír un traballador con dereito a reserva de posto de traballo para cubrir temporalmente ese posto de traballo durante o proceso de selección ou promoción, para a súa ocupación definitiva. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato de interinidade

Arquivado en Contratos de Traballo

Contratación en substitución por anticipación da idade de xubilación

O seu fin é a contratación de traballadores desempregados para substituír aqueles traballadores que anticipen a súa idade ordinaria de xubilación de 65 a 64 anos.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contratación en substitución por anticipación da idade de xubilación

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato de relevo

Concértase cun traballador en situación de desemprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada, para substituír parcialmente un traballador da empresa que se xubila de xeito parcial, xa que simultaneamente traballa a tempo parcial na empresa, ademais de estar xubilado.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato de relevo

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato de traballo de grupo

Caracterízase por acordarse entre un empresario e o xefe dun grupo de traballadores considerado en global, non tendo o empresario, dereitos e deberes, sobre cada un dos membros, xa que o xefe de grupo ten a representación destes traballadores, respondendo das obrigas de dita representación.

Comentarios desactivados en Contrato de traballo de grupo

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato a tempo parcial

Celébrase cando se acorde a prestación de servizos durante un número de horas ao día, á semana, ao mes ou ao ano, inferiores á xornada a tempo completo.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato a tempo parcial

Arquivado en Contratos de Traballo

Contrato de traballo a domicilio

Este tipo de contrato dáse cando a prestación do servizo se realiza no domicilio do traballador, ou nun lugar libremente elixido por el, sen vixíancia do empresario.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato de traballo a domicilio

Arquivado en Contratos de Traballo