Arquivo da categoría: Dúbidas Frecuentes

O Despido

EN CASO DE DESPIDO… QUE FACER?

A inestabilidade laboral é un dos defectos do noso mercado laboral. Moitos mozos tivéronse que enfrontar algunha vez á desagradable situación do despedimento. Este ás veces é consecuencia da contratación temporal, e noutras ocasións pódese producir dun forma rápida e inesperada.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en O Despido

Arquivado en Contratación, Dúbidas Frecuentes

O Finiquito

Definición

Recibo mediante o cal se dá por rematada a relación laboral e o traballador certifica que o seu empregador lle liquidou cantas obrigas tiña con el en razón á devandita relación. Seguir lendo

Comentarios desactivados en O Finiquito

Arquivado en Contratación, Dúbidas Frecuentes

Dúbidas frecuentes sobre a xornada laboral

1. É tempo de traballo efectivo o empregado polo traballador no desprazamento da súa casa ao traballo ou do traballo á súa casa?

Con carácter xeral non, caberá non obstante que, por convenio colectivo ou por contrato individual, acórdese a súa consideración como tempo de traballo efectivo.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Dúbidas frecuentes sobre a xornada laboral

Arquivado en Dúbidas Frecuentes, Xornada Laboral

Dúbidas frecuentes sobre o dereito ás vacacións

1. Quedan incluídos dentro dos trinta días de vacacións anuais os días de descanso semanal e os días festivos?

A lei fala de trinta días “naturais”, polo que inclúe os días festivos e os de descanso semanal.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Dúbidas frecuentes sobre o dereito ás vacacións

Arquivado en Dúbidas Frecuentes, Vacacións

Entende a túa Nómina

Trátase dun documento no que queda reflectida a liquidación e o pagamento. Como todo xustificante de pagamento-cobramento debe de estar asinado por quen o recibe, xunto cun o seu duplicado.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Entende a túa Nómina

Arquivado en Dúbidas Frecuentes, Salario

Dúbidas frecuentes sobre mobilidade funcional

1. É mobilidade funcional a variación das condicións técnicas dun posto de traballo?

A posibilidade do empresario de variar as condicións técnicas de traballo non debe ser confundida coa mobilidade funcional. Os cambios tecnolóxicos dun posto de traballo non supoñen un cambio de funcións senón solo unha modificación da forma de realizalas. Nestes casos o Art. 52 b) do ET prevé, ante a falta de adaptación do traballador, a extinción do contrato por causas obxectivas.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Dúbidas frecuentes sobre mobilidade funcional

Arquivado en Dúbidas Frecuentes, Mobilidade

Outras preguntas frecuentes


1. Cales son os requisitos e dereitos recollidos no contrato?

É a relación laboral que une o traballador ou traballadora co empresario. A persoa contratada ponse a disposición da empresa á que presta uns servizos e, a cambio recibe un salario.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Outras preguntas frecuentes

Arquivado en Contratación, Dúbidas Frecuentes, Dereitos Laborais, Permisos de traballo, Prestacións Desemprego, Prestacions Seguridade Social, Salario, Xornada Laboral