Arquivo da categoría: ETTs

EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL (ETTs)


Denomínase empresa de traballo temporal (ETT) a aquela cuxa actividade consiste en poñer disposición doutra empresa usuaria, con carácter temporal, a traballadores por ela contratados.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL (ETTs)

Arquivado en ETTs

Contrato de posta a disposición

É o celebrado entre a empresa de traballo temporal e a empresa usuaria tendo por obxecto a cesión do traballador para prestar servizos na empresa usuaria, ao poder da cal de dirección queda sometido aquel. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Contrato de posta a disposición

Arquivado en ETTs

Formación na ETT

A empresa de traballo temporal deberá asegurarse de que o traballador, previamente á súa posta a disposición na empresa usuaria, posúe formación teórica e práctica en materia de prevención de riscos laborais necesaria para o posto de traballo a desempeñar, tendo en conta a súa cualificación e experiencia profesional e os riscos aos que vaia estar exposto. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Formación na ETT

Arquivado en ETTs

Salario e outros dereitos (ETTs)

Os traballadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias terán dereito durante os períodos de prestación de servizos nestas a percibir, como mínimo, a retribución total establecida para o posto de traballo no convenio colectivo aplicable á empresa usuaria, calculada por unidade de tempo.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Salario e outros dereitos (ETTs)

Arquivado en ETTs

Moi importante! (ETTs)

Será nula a cláusula do contrato de posta a disposición que prohiba a contratación do traballador pola empresa usuaria á finalización do contrato de posta a disposición.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Moi importante! (ETTs)

Arquivado en ETTs