Arquivo da categoría: Salario

SALARIO


É a totalidade das percepcións económicas dos traballadores, en diñeiro ou en especie, pola prestación profesional dos servizos laborais por conta allea, xa retribúan o traballo efectivo, calquera que sexa a forma de remuneración, ou os períodos de descanso computables como de traballo.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en SALARIO

Arquivado en Salario

Salario mínimo interprofesional

O Goberno fixará, logo de consulta con organizacións sindicais e asociacións empresariais máis representativas, anualmente, o salario mínimo interprofesional, tendo en conta: Seguir lendo

Comentarios desactivados en Salario mínimo interprofesional

Arquivado en Salario

Liquidación e pagamento do salario

A liquidación e o pagamento do salario faranse puntual e documentalmente na data e lugar convidos ou conforme aos usos e costumes. O período de tempo a que se refire o abono das retribucións periódicas e regulares non poderá exceder dun mes. Seguir lendo

Comentarios desactivados en Liquidación e pagamento do salario

Arquivado en Salario

Pagas Extraordinarias

O traballador ten dereito a dúas gratificacións extraordinarias ao ano: Seguir lendo

Comentarios desactivados en Pagas Extraordinarias

Arquivado en Salario

Entende a túa Nómina

Trátase dun documento no que queda reflectida a liquidación e o pagamento. Como todo xustificante de pagamento-cobramento debe de estar asinado por quen o recibe, xunto cun o seu duplicado.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Entende a túa Nómina

Arquivado en Dúbidas Frecuentes, Salario

Outras preguntas frecuentes


1. Cales son os requisitos e dereitos recollidos no contrato?

É a relación laboral que une o traballador ou traballadora co empresario. A persoa contratada ponse a disposición da empresa á que presta uns servizos e, a cambio recibe un salario.
Seguir lendo

Comentarios desactivados en Outras preguntas frecuentes

Arquivado en Contratación, Dúbidas Frecuentes, Dereitos Laborais, Permisos de traballo, Prestacións Desemprego, Prestacions Seguridade Social, Salario, Xornada Laboral